tisdag, december 14, 2004

Flew blir troende ! Är det nonsens?

Ser i blogger Perennis, som jag ofta läser, följande goda nyhet:
The word is that Professor Antony Flew (pictured right), the former champion of Humean skepticism and philosophical atheism, now believes in God. Flew, whose teaching career has led him from philosophy professorships in Britain at Oxford, Aberdeen, Keel, Reading, and York, to posts in North America in Toronto, Calgary, San Diego, and Los Angeles, is author of numerous books offering philosophical arguments against theism as well as naturalistic alternatives to theistically-based theories of human nature, cognition, belief, and ethics. Representative are his books:
  • Hume's Philosophy of Belief (1961)
  • God and Philosophy (1966)
  • Evolutionary Ethics (1967)
  • The Presumption of Atheism, and other philosophical essays on God, Freedom and Immortality (1976)
  • A Raional Animal: Philosophical Essays on the Nature of Man (1978)
  • Darwinian Evolution (1984)

Jag minns såväl Flews böcker som vi alla läste både i filosofi och religionshistoria. Man gjorde hans åsikter till sina. Man kallade allt "nonsens" som inte passade ens egen världsbild. Aningslöst snobberi för unga studenter. Med djupsinnig betoning på första stavelsen av "nonsens" och nickande med huvudet. Jag minns också tekniken: att rekonstruera allt bra inom kristendomen utan kristendomen. Det gällde att skapa ersättningar för det som kristendomen på ett enfaldigt sätt förde fram inom etik och moral. Varför slog det oss inte att det var just kristendomen vi var ute efter? Vilken krånglig väg till att bara säga: Ja, så är det. Alltså ordet Amen.