måndag, mars 31, 2014

The Law of Attraction -- nytt??


Nu för tiden möter vi law-of-attraction-folk lite överallt. De finns i företagsutbildningar och i alpha-kurser, bland unga predikanter och i samtalsterapi för åldringar.

Det är nya kläder på en gammal visdom. Jesus sa: Knacka och det ska öppnas för dig, be och du ska få. Alla som ber Hans Namn, inte bara på kommando eller under mässan utan som ett eget liv när som helst, vet hur Kristus fyller upp perfektion och stämning och atmosfär och vibrationsläget. Jesus-bönen som praktiserats i över tusen år attraherar Anden och vi får mer och mer ju mer vi sjunger den eller viskar den.

Naturligtivs finns det en aura av reklamjippo över mycken aktivitet som bygger på attraktionslagen och en inte så lite intellektuell självrättfäridgthet i användandet av termen med sina underkategorier. Det är roande att höra hur Esther Hicks menar att hon är "simplistic" när hon i själva verket är avsevärt mer komplicerad och pretentioös i sina resonemang är hon alls behöver vara.

Det är också roande att se hur man inte riktigt vill medge hur gammal denna visdom är. Att Jesus insisterar på din uppmärksamhet, din tro, din vilja till fokusering är något som gärna undviks -- det måste vara mer modernt än så.

Undvikandet är också något vi känner igen i den lagiska mentaliteten. Att förklara saker som "lagar" är ett medgivande till frestelsen om självrättfärdighet. Kristus är nytt liv, befriande från Tora och lag, vare sig i gammal eller moderniserad form. Det blir en kreativ skillnad mellan att låta helig Ande forma vår verklighet och att tro sig själv om att med tanken forma den. Det senare är lite en kantiansk fälla och maskering för "jag-mig-mitt" och det bästa i det läget är att ropa Abba !! Då brukar det lossna.

söndag, mars 16, 2014

Vakna upp

Ingrid Michaelson sjunger i en av sina låtar (Soldier, 2009) följande inledande rader:  

I don't believe in anything but myself
I don't believe in anything but myself
but then you opened up the door
but then you opened up the door
and i start to believe in something else

vilket mycket bra anger också vad som händer när Kristus får fokus i oss och lever vårt liv istället för oss. Det finns så att säga två vägar: tro på sig själv eller tro på Honom. Nu är Jesus all skapelses operativa vilja så naturligtvis kommer Han först i vilket fall som helst. Vi kan lugnt konstatera att folk som endast tror på sig själva ändå befinner sig i Kristus. Vi behöver alltså inte skriva det på deras näsor. En dag går det upp för dem. Som Julian of Norwich skrev: All shall be well and all shall be well.

När drömmen om jaget med sitt öde stannar, blir det tidlöst. Vi vilar med Kristus "på Faderns högra sida". I denna rymd som har egenskapen HÄR och egenskapen NÅD vet vi inte just någonting.  Det lever, det är den livgivande Anden.