söndag, mars 16, 2014

Vakna upp

Ingrid Michaelson sjunger i en av sina låtar (Soldier, 2009) följande inledande rader:  

I don't believe in anything but myself
I don't believe in anything but myself
but then you opened up the door
but then you opened up the door
and i start to believe in something else

vilket mycket bra anger också vad som händer när Kristus får fokus i oss och lever vårt liv istället för oss. Det finns så att säga två vägar: tro på sig själv eller tro på Honom. Nu är Jesus all skapelses operativa vilja så naturligtvis kommer Han först i vilket fall som helst. Vi kan lugnt konstatera att folk som endast tror på sig själva ändå befinner sig i Kristus. Vi behöver alltså inte skriva det på deras näsor. En dag går det upp för dem. Som Julian of Norwich skrev: All shall be well and all shall be well.

När drömmen om jaget med sitt öde stannar, blir det tidlöst. Vi vilar med Kristus "på Faderns högra sida". I denna rymd som har egenskapen HÄR och egenskapen NÅD vet vi inte just någonting.  Det lever, det är den livgivande Anden.

Inga kommentarer: