onsdag, februari 27, 2019

Pedofilernas gömplats

Katolska kyrkan som pedofilernas gömplats...nu senast en Pell i Australien och säkerligen fler på gång. Jag påminns om några rader i The Greening of America om det Charles Reich kallar Consciousness II: "Consciousness II is thus profoundly anti-populist and, in a large sense, anti-democratic. It is no accident that the most succesful Consciousness II individuals surround themselves not with vulgar material display but with the signs of elegant style and taste; it is no accident that they show an impatient, intolerant and disdainful attitude towards individual members of the very groups they are 'trying to help' -- the less intelligent, the ill-educated, and above all the blue-collar 'boob'. For 'reason' has led Consciousness II to believe in an élitist society -- with never a doubt that the standards by which the élite is determined are the correct ones...The absolute worth of each individual is, to Consciousness II a mere religious doctrine, having no application in reality."

När pedofilbiskopen eller prästen börjar planera sin våldtäkt blir barnet, ofta ett osäkert barn, bruksvara och njutningsobjekt för ett sjukt medvetande, inte typiskt för endast en kyrka utan för ett sorts samhälle utan rot i Guds kärlek. Charles Reich skrev sin bok i början av 1970-talet och redan då var pedofila unga präster igång. Den tyske teologen Drewermann varnade för den typiska omogna katolska prästen på väg uppåt i hierarkin. Så här skriver Reich om sådana klättrare inom någon institution: "In one sense he is self-sacrificing, but in another sense his life is dedicated to personal success...Indeed he often seems to keep pushing beyond rational limits; the exterior goals consume the inner ones,and he has little time left for more intimate personal values. He becomes an oppressive person who does not enjoy himself while at work, who does not seem to have any personal distance from the hurdles that have been set for him. In some cases this even leads the individual to unethical or illegal behaviour, which he slips into because it all seems to be part of 'playing the game'."

söndag, september 30, 2018

Anglokatoliken Alan WattsLäser de samlade breven av Alan Watts, utgivna och sorterade av döttrarna Joan och Ann och intressanta är särskilt breven från 1940-talet med teologistudier, vigning till diakon och präst i Anglikanska kyrkan i Chicago som bakgrund. Watts är djupt entusiastsk inför den katolska kristna teologin och dess möjlighet till mystik och barnslig tillägnelse — i stark kontrast till legalistisk och fanatiskt tråkig kristen dogmatik, särskilt protestantisk sådan. Många med mig känner nog att detta är höjdperioden i Alan Watts liv som filosofi och teolog, eftersom mycket av det som hände på 50- och 60-talet kan te sig som en glidande bana utför till en rätt utvattnad och förvirrad hippie-tid. Samtidigt är Watts inkörsport för många som är unga på hippie-tiden och liksom jag själv genom honom kom hem till katolska kyrkan.

Mycket intressanta är 40-talsbreven för dagens andliga vurmande inför “non-duality”, olika former av terapilikande “icke-dualismer” och mindfulness-varianter i det oändliga — varav youtube är knökafull. För Watts är det helt poänglöst med en icke-dualistisk Enhet där vi försvinner som individuella subjekt eftersom Gud älskar att skapa subjekt och gå in i dem. Om inte det avskilda subjektet fanns där hade Gud ingen anledning att förena sig med det och leva som det. Jesus, Guds Son, lever oss genom att vara just oss i vår originella individuella form i vardagens handlingar. Att då försöka “vara i nuet” eller “bli ett med det gudomliga” blir som att försöka lyfta sig i håret. Och det blir poänglöst i längden, förutom att det ger trötthet och bekymmer. Gud lever oss från start. Slappna av och njut som ett barn, menar Watts.

Många som levt med Watts’ skrifter från den kristna tiden och senare har undrat varför inte den anglikanska Fader Watts verkade vidare inom den kristna kyrkan. Hans egna förklaringar i “In my own way”, självbiografin från slutet av 1960-talet räcker kanske inte, eftersom den utgörs av ratonaliserande blickar i efterhand.

Breven visar en mer genuin historia. När han började sina teologistudier trodde han att han hade “inside information on the True meaning of Christianity which was just what the Church needed”. Det var hans motivation till att bli präst. Han märkte snart att det var tvärtom: “..in truth the Church had just what I needed”. Detta var Guds nåd säger han, mest kanaliserad genom Thomas Aquinas.

Mer speciellt gällde detta den vaga “new-age-iga” andligheten där det gudomliga finns till på ett panteistiskt sätt, så vanligt idag igen. Watts skriver i ett brev till föräldrarna hemma i England från oktober 1943:

“I used think that the highest conception of God lay in some kind of pantheism. The Meaning of Happiness (1939) is full of the notion of God as a vague force which everything is. I felt that God as a person was a limited and inadequate God, a mere caricature of the unthinkable mystery of reality. But I have found that this reality is still more caricatured by an idea which denies to it even the attributes of man — intelligence, consciousness, personality — and makes God look something like an electric current, a thing undoubtedly inferior to man, a thing which could never have produced man. That which produced me must have at least all my qualities; if it does not, where do those qualities come from? If my cause is a mere law or force, I, as a part or consequence of it, am also a mere law and a mechanism, for which reason my ideas are as meaningless as any other purely mechanical process. But because I did not want to degrade everything to mechanism, I took refuge in vagueness.

Then, too, I said that all things were identical with this God because I felt that our union with God was a given fact and not a product of our own manufacture. I overlooked the truth that in becoming aware of this union one did not become aware of God’s own interior knowledge; and if I am really God you would expect that to happen. Therefore this given-ness of union with God cannot be explained by identity, and if not it must have a more exciting explanation. It is a free gift from another, given out of perfect love and generosity — not something you can take for granted like so much water from a tap. The more I tried to explain away the personal, the free, the spontaneous and living quality in the giver, the more I found I was like a person sawing off the branch of a tree on which he is sitting. In denying the personality of God I was denying my own.

Furthermore I could never explain satisfactorily why the realisation of union with an impersonal God should have certain definite results. A person filled with the power of such a God might become either a saint or a devil, but I maintained in The Meaning of Happiness that such realisation would produce gratitude and love. But why should it if there is just as much wrath, darkness and demonism in the nature of God as there is love and light? If God is not preeminently good, what on earth is the use of making any fuss about him at all? And if he is less personal than I am, could he possibly be very interesting?” One might read The Meaning of H through to the end, and simply comment “So what?” Or, “If there is nothing better than the acceptance of everything just as it is, why did you bother to say so?” It was much to Eleanor’s credit that she pestered me with such comments until I had to be honest, and really think out what I meant.”

Ändå gav han senare upp och lämnade kyrkan. Varför? Mitt okunniga tips är äktenskapsproblem, skilsmässa från Eleanor, ny kärlek, lämnande av barnen. Watts fastnade kanske i den yttre kyrkans värderingar av hands handlingar och han kastade ut barnet med badvattnet.

fredag, januari 12, 2018

Troende idag?

Är folk troende idag? Åjo.

Polyteismen håller fortfarande gator och torg. Vi kanske har kristna kyrkor att gå till men på gatan gäller de vanliga många gudarna: Venus, Mars, Narcissus, Mammon, Dionysios.

Du gör vad du tror på, vilket är din gud. Och det enda som spelar roll i livet är vilken gud du tillber. Din gud är vad du lever för och du måste leva för någon eller något, om det så är endast Dagens Lunch, vilket är magens gud och en väldigt vanligt gud sedan många sekler. 

En verklig ateist behöver inte begå självmord, han eller hon är redan död. En verklig ateist är som gamla soldater som inte dör, bara tynar bort. Om du lever måste du leva för något och det du lever för är din gud. Dina dagliga handlingar baseras på denna gud, på det du tror på, din verkliga tro. Narcissus är den vanliga guden för de flesta som tror sig vara ateister, ihop med ett halvdussin andra gudar.

Den som dricker har en verklig gud. Trosbekännelsen är: Jag tror på en Allsmäktig alkohol som skänker frid, helar och läker minnenas sår, ger styrka åt den svage, får den stumme att tala -- in vino veritas -- torkar alla tårar och och ger den trötte vila.

Den som spelar krigsspel på datorn eller i verkligheten har en verklig gud. Trosbekännelsen är: Jag tror på en Allsmäktig strid, en kamp i fantasin och i den fysiska verkligheten som ger liv åt mig, skänker energi och rörelseförmåga, förenklar tillvaron till att göra så många "kills" som möjligt, nedgöra så många fiender som möjligt, ger rörelsens fascination tillbaka till den passive, skapar identifikation åt den som inte vet vem han eller hon är.

Människor är naturligt polyteister. Det var så det började. De tenderar dyrka allt som rör dem, som engagerar dem, som får dem att känna sig "levande". Det som upplyfter dem en smula ur vardagen. Reklamen för mat och spel är en god provkarta på gudarna.

Den som gör det som skapar trivsel har en verklig gud med sig själv i centrum. Vi må har rivit Bacchus tempel men på gatorna och i hemmen tillbes  denna gud: "Ta ett glas vin och ha det lite trevligt nu !" Eller som jag hörde på en camping: "En stor stark på förmiddan gör hela dagen bra !"

Vi må ha rivit de flesta Venus-tempel men på gatorna och i klubbarna över hela världen, i var och varannan film eller roman, i den alltmer omfattande trafficking-industrin, dyrkas lusten utan större inskränkningar. Ibland tillbes lusten även av kyrkans tjänare som då lever ett liv i lögn.

Den som ser en kraft i att ha pengar och öka inflödet och omsättningen har en verklig gud. Vi må ha rivit Mammons tempel och glömt namnet Krösus, men den nya internationella starka kapitalismen är Herren på täppan i de flesta länder och antalet fattiga ökar.

Vi må ha rivit Mars-templen och förvandlar Tors hammare till smycken, men gudens hesa röst når många i varje generation till kriget framför datorn eller i fysisk verklighet -- samma mentala scen. Vapentillverkning och vapenförsäljning sker alltid i tjänst hos Mars och krigsfeber är en vanligt förekommande sjukdom idag. Denna gud har vunnit överraskande många tjänare bland de unga i vår tid, inte bara under islams täckmantel. Varje julklappsutdelning innehåller termer som "strike", "war", "battle" plus namn på vapen. Rasterna på skolan visar ibland marsianska ritualer där barnen föreställer figurer ut Star Wars. Denna gud är inte nöjd förrän människor är krigsmaskiner.

De flesta människor är fortfarande polyteister och sålänge vi är det förblir vi genomsnittliga konformister som gör vad andra gör, säger vad andra säger, tänker vad andra tänker och lyssnar girigt på varje ny liten innegrej som dyker upp, varje upptäckt av ett personligt behov, varje spännande projekt, varje kittling till dyrkan av någon av den vanliga gudarna.


Jakobsbrevet, den mest buddhistiska skriften i Bibeln, har en intressant diskussion: "Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting." Det är den utbredda polyteismens dilemma.

torsdag, januari 04, 2018

Var bor du?

Dagens evangelium (4 januari) skildrar första mötet med de första efterföljarna där Han frågar: Vad söker ni? Och istället för ett trevligt teologiskt svar frågar de: Var bor du?

Två bra frågor. Folk vet i regel inte vad de söker. De kollar på nätet och på teve. Ingenting håller. Bättre svara med frågan: Var bor du? Eller: var är du?

Filosofen Louis Lavelle ser tillvaron för oss som ett intervall. En osäkerhet, en passage. Vi vill hem och omedvetet frågar vi: Var bor du? De svårigheter vi har är enligt Lavelle ett motstånd vi behöver för att mogna.

Tre former av verklighet möter oss, menar Lavelle, i detta intervall: de materiella tingen, tankarnas värld och det individuella medvetandet. Både tingen och idéerna separerar saker, liksom särar på det som är ett helt. Medvetandet däremot är ett med Gud som är själva det absoluta medvetandet.

Det är detta vårt individuella medvetande, atman som indierna säger, som ställer frågan: Var bor du? Vi kan det där med separation, nu vill vi hem till Honom. Och han svarar enkelt: Kom och se !

torsdag, augusti 03, 2017

Sekularismen och Facebook

Den som finansierade Facebook i början vara James Thiel som filosofiskt var elev till René Girard, katolsk litteraturkännare av särskilt Dostojev s kij. Den kristna synen på vår mänsklig natur är förstås, som alla kan se varje dag, att den är “fallen”, dvs inte i den form vi vet att vi borde vara. De flesta i det sekulära samhället vet inte vad de vill eller vilka de är. Utan tro har vi människor egentligen inte några egna värderingar och övertygelser. Det vi har istället är en instinkt att kopiera och jämföra. Vi är homo mimeticus. 
Enligt Girard är den sekulära konsumtionsmänniskan en varelse som inte vet vad man ska begära, och vänder sig till andra för att komma på något. Vi önskar vad andra önskar för att vi efterliknar deras önskningar. Anledningen till att Thiel satsade stora pengar på Facebook var att han såg en verksamhet som var byggd på människors djupa behov att
kopiera andra. 
Facebook är en djupt tragisk verklighet för den bygger på oförmågan till trons värden. Om det mesta alla människor vill göra är att titta på andra människor och kopiera, behövs inget ansvar för vad som sägs eller görs. Det är kanske av den anledningen att Facebook, mer än något annat företag i sin storlek, har en sorts ondska som löper genom sin historia. Den högprofilerade tabloidversionen av detta har kommit i form av incidenter som live-streaming av våldtäkter, självmord, mord och polismord.

För René Girard handlar det om en tidsepok där endast trons värden kan rädda oss. Kristendomen behöver återkomma med kraft, ungefär som i Kina idag. De politiska ideologierna är trötta, vetenskapens projekt att göra världen god att leva i verkar ha tunnats ut rejält och tappat fart. Sekularismens spöklika frihet att bestämma värdena själv innebär just Facebook --- att imitera de man tror är inne. Hu så det ekar i servrarna och så konstig världen blir...Dags att läsa om Boethius “Filosofins tröst”!

torsdag, juli 27, 2017

Vad är katolsk mission?

Jag hör till dem som älskar gamla missionberättelser, särskilt de om Kina alltifrån de syriska munkarna på 600-talet som etablerade den första stora kristna kyrkan i världen, fram till 1800-talets protestantiska pionjärer som "blir kineser", lär sig regionens språk, lever nära befolkningen och ofta får alltfler fiender, både kinesiska och muslimska, och till sist misslyckas med sin mission eller inser att missionen är imperialism och ingenting annat -- men ändå lägger grunden för kommande spridning av de goda nyheterna, som vi ser från 1980-talet framöver. 

Men vad är kristen mission, förutom de fantastiska äventyr jag älskar att läsa om?

Katolicismen växer nu explosivt i Afrika, Brasilien, Kina, medan lilla Europa liksom fryser inne i sin sekularism. Ett utmärkt område för islamisering på ett stillsamt sätt med stora barnskaror ! Men alltså, vad är mission? När det gäller Gud och att tillhöra hans kyrka, är det detsamma som att gå in i ett parti? Eller ansluta sig till en ideologi? Eller höra till en grupp med en övertygelse? Är det inte detta all missionshistoria handlar om? Fabrice Hadjadj och många andra försöker formulera ett svar. Rony Akikis föreläsningar på youtube om "Demonernas tro" är väldigt belysande just om detta. Sekularismen är kanske en demons verk? Eller den givna reaktionen på en mission som inte är vad den ska vara?

När du går med i ett politiskt parti, bör du först följa en doktrin eller grupp intresserade, sedan bör du väl göra propaganda för ideologin, försöka samla så många människor och förändra världen i enlighet med de värden som hyllas i din grupp. 

Denna modell kan användas för att beskriva den historiska utbyggnaden av kyrkan, eftersom det är modellen för alla ideologiska företag. Den militanta eller arroganta sekularismen i Europa använder denna beskrivning. De vill stänga ner denna kristna ideologi, åtminstone nedbetona den och av hänsyn ta bort korset i vissa kyrkor när troende från andra religioner är där. Vissa vill säga att den är som en cancer som utvecklar sina metastaser men andra menar modigt att det är som en turbin som elektrifierar staden.

Ett problem är emellertid att denna modell är världslig. Den försöker anta att kyrkans mission något som inte bara sker i världen, men är av världen. Många inom kyrkoplanterarnas skara idag, liksom inom den historiska kristna missionen, tänker att evangelisation sker främst genom återvinning av världsliga saker, ungefär som man går över från socialdemokrati till Jesus Kristus. Det är som med alla andra företag, med en viss fördröjning av processen. Men eftersom "denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör" (Luk 16: 8) kommer vi alltid att hitta en pastoralteologisk professor som förklarar: "Om Paulus levde idag, är det ingen tvekan om att han skulle använda Internet och Facebook för att sprida sitt budskap !" Ok. Men är detta det viktigaste? Är evangeliet ännu ett "meddelande" att kommunicera på Twitter?

Den kristna missionen är egentligen inte en militant propaganda som de kinesiska kommunisterna påstod på 1950-talet eller en anti-intellektuell ideologi som Hedenius och andra i Sverige kallade den vid samma tid. Det är radikal skillnad mellan kristendom och ideologisk mission.

Att vända sig till Kristus, är att vända sig till Någon, inte ansluta sig till ett ideologiskt parti som ansluter sig till en doktrin, ett budskap som kan förstås. Men vi kan faktiskt aldrig helt förstå någon, även om det bara är en annan människa. Därför är inte det kristna ordet något som säger något om något annat -- det är inte världslig information. Det är att berätta för någon med någon. Det är ett samtal, där du namnges av den som berättar. Du kallas med ditt namn. Först senare kommer ord som förklarar eller imponerar, kanske med teologiska e ler filosofiska koncept.

Detta är en "Följ mig!" -- situation, inte en förklaring av vem du är eller vad du ska göra eller tänka eller veta vad som "står i Bibeln". Utan tvekan är detta anledningen till att prostituerade går in i Riket före fariséerna och de skriftlärda. De prostituerade hör "Följ mig!", medan de skriftlärda och kultiverade hör bara: "Det här är den lag som du måste följa". Lagen är nödvändig, men inte tillräcklig, den är inte det första, eftersom den är opersonlig. Men samtalet är personligt. Det är en levande omständighet som du inte kan fatta. Dagens messianister har problem här. De vill inordna Kristus under lagen, om än som fullkomningen av lagen, ungefär som en mer attraktiv sharia.

Vi kan dra slutsatsen att evangelisation inte kommunicerar meddelanden, som kallas "goda nyheter", men däremot ger en gemenskap med någon -- kommunion. Den kommunicerar inte något som ska prackas på andra eller tjatigt inbjuda andra till, men något ger kommunionens gemenskap. Kristus är inte ett varumärke som annonseras bland andra i konsumtionssamhället, t ex i form av häftiga rockevenemang eller mysiga retreater i lantlig miljö. Han är en person som kommer till oss med det oväntade, det okontrollerbara, något som är omöjligt att packetera . Det handlar inte om sola scriptura, bara ha Skriften, eller sola fide, bara ha tron, utan om mötet med det oväntade, hörandet av "Följ mig!"  När kinamissionären Samuel Pollard blev antastad av kineser och de ropade: "Bota alla sjuka här i stan, du som följer Kristus ! Visa oss nu !" så mötte han de människor som Gud älskar, bara i en fientlig version, vilket Pollard var klart medveten om och gick vidare med ett leende under glåporden.

Kristus är Gud - inte en profetisk person vilken som helst som motsätter sig samhällets värderingar, andra personers åsikter och har ett nytt befriande budskap. Han är den som finns här för alla som vänder sig till honom i sitt hjärta, han är inte bara djupt obegriplig utan också den som innehåller oss alla, utan undantag, som vänder sig till honom. 

Det är därför omvändelsen är själva missionen. Se serien "Jesus in China" på youtube -- det handlar huvudsakligen om personer som berättar om sin omvändelse. Genom att vända sig till Jesus vänder vi oss nödvändigtvis till alla andra människor, även de som inte "har öron att höra med". När du vänder sig till en konstnär, är du tvungen att vända sig till till hans verk. Lovprisning av Herren är lovprisning av universum som han skapat. Därför är Daniel 3:34-100 en viktig och älskad text för katoliken, en text som ofta inte finns med i protestantiska biblar, som om man tvekar inför Artistens verk. I omvändelsen möter vi Gud och hela universum med Honom, det är kristen tro. Som i katoliken Tolkiens verk är träden levande och skogarna magiska.

Mer specifikt, genom att vända sig till Honom vänder vi oss också till varandra som syndare. Vi sitter i samma båt och kan räddas på samma sätt. Tolstoy använder en bild: många som håller på att drunkna tar inte fast räddningsringarna som kastas till dem från båten. De tror att de flyter bra, de har det bra som de har det. Men kläderna blir allt tyngre av vattnet och de sjunker. Men det väsentliga är att vi naturligt vänder oss till dessa andra när vi vänder oss till Hans räddning.

Mose historia visar mycket om detta. Den berömda uppenbarelsen av Guds namn i Exodus 3, 14, är inte en del av en teologikurs som visar hur metafysiskt lyckat namnet "JAG ÄR" kan vara i olika sammanhang. Det är inte en privat extas. Det fungerar i ett uppdrag, ett livsuppdrag. "Då sade Mose till Gud: »När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: 'Edra fäders Gud har sänt mig till eder', och de fråga mig 'Vad är hans namn?', vad skall jag då svara dem?» Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder." Det är således omvändelsen hos Moses som visar vad Gud sänder till folk, inte ett koncept som inbjuder till flytande mystiska spekulationer. Han vänds till de andra genom mötet med Herren.   

Tecknet på att vi vänt oss till Gud och inte till någon teologi eller subjektiv dröm, är att denna omvandling innehåller uppdraget att de ge de fattigaste och mest olyckliga nådens rike, de för vilka livet är mestadels ett lidande. När Gud är en idol, den Gud som Nietzsche ville skulle vara död, är omvandlingen snarare en fascination, en energi som avleder, förflyttar, distraherar, ger ett avbrott i vardagen. Tyvärr är det just sådan tro som saluförs av kyrkor. Ta en paus i vardagen, kom till stillheten i kyrkan! Implicit: återvänd sedan till världens bekymmer.

När det handlar om en ideologi skiljer sig propagandan i tiden från tidpunkten för anslutningen: vi går från teori till praktik, och strävar efter att anpassa verkligheten till idealet -- många klosterregler gör detta. Eller vi förökar den lilla gruppen engagerade till ett stort antal -- väckelsernas demografiska dynamik. Vi strävar efter att införa vissa kriterier för behörighet -- vi håller kyrkotuktens uppsikt över irrlärorna, magisteriets auktoritet.

Men kristen mission är i grunden något helt annat. Det är inte tillväxt av en församling eller kyrka, det är inte pionjärromantik. Det är inte ett kunskapsprogram eller seminarium. Det är inte en sektbildning. Alla dessa aktiviteter handlar om att eliminera, absorbera, mångfaldiga. Om kyrkan beter så sig får vi genast ett utanför och ett innanför, som med alla ideologier. Folk utanför sekten är utanför, och detta utanför finns inne i oss. Folk och händelser utanför kyrkan är fortfarande inne i oss därinne i kyrkan, eftersom detta  "utanför kyrkan" fortfarande skapas av kyrkan själv, särskilt hos dess ledare, dess biskopar och präster. Varje expansion är först lyssning: att "lyssna på rörelsen", lyssna på väljarna, medlemmarna, gräsrötterna. När partiet/kyrkan kan annektera grupper växer det genom receptionen. Partiet kräver erövring, missionären exponerar Gud, för att finna de dolda som måste upptäckas och föras till fullkomlighet i församlingen.


Följaktligen bör kristen och katolsk mission vara något annat: en universalitet genom omvändelsen, en konkret allmängiltighet i det egna livet. Medan den ideologiska universaliteten endast är en abstrakt universalitet, typ "arbetare i alla länder, förena er!" Jag hör till dem som älskar gamla missionberättelser, särskilt de om Kina alltifrån de syriska munkarna på 600-talet som etablerade den första stora kristna kyrkan i världen, fram till 1800-talets protestantiska pionjärer som "blir kineser", lär sig regionens språk, lever nära befolkningen och ofta får alltfler fiender, både kinesiska och muslimska, och till sist misslyckas med sin mission eller inser att missionen är imperialism och ingenting annat -- men ändå lägger grunden för kommande spridning av de goda nyheterna, som vi ser från 1980-talet framöver. 

Men vad är kristen mission, förutom de fantastiska äventyr jag älskar att läsa om?

Katolicismen växer nu explosivt i Afrika, Brasilien, Kina, medan lilla Europa liksom fryser inne i sin sekularism. Ett utmärkt område för islamisering på ett stillsamt sätt med stora barnskaror ! Men alltså, vad är mission? När det gäller Gud och att tillhöra hans kyrka, är det detsamma som att gå in i ett parti? Eller ansluta sig till en ideologi? Eller höra till en grupp med en övertygelse? Är det inte detta all missionshistoria handlar om? Fabrice Hadjadj och många andra försöker formulera ett svar. Rony Akikis föreläsningar på youtube om "Demonernas tro" är väldigt belysande just om detta. Sekularismen är kanske en demons verk? Eller den givna reaktionen på en mission som inte är vad den ska vara?

När du går med i ett politiskt parti, bör du först följa en doktrin eller grupp intresserade, sedan bör du väl göra propaganda för ideologin, försöka samla så många människor och förändra världen i enlighet med de värden som hyllas i din grupp. 

Denna modell kan användas för att beskriva den historiska utbyggnaden av kyrkan, eftersom det är modellen för alla ideologiska företag. Den militanta eller arroganta sekularismen i Europa använder denna beskrivning. De vill stänga ner denna kristna ideologi, åtminstone nedbetona den och av hänsyn ta bort korset i vissa kyrkor när troende från andra religioner är där. Vissa vill säga att den är som en cancer som utvecklar sina metastaser men andra menar modigt att det är som en turbin som elektrifierar staden.

Ett problem är emellertid att denna modell är världslig. Den försöker anta att kyrkans mission något som inte bara sker i världen, men är av världen. Många inom kyrkoplanterarnas skara idag, liksom inom den historiska kristna missionen, tänker att evangelisation sker främst genom återvinning av världsliga saker, ungefär som man går över från socialdemokrati till Jesus Kristus. Det är som med alla andra företag, med en viss fördröjning av processen. Men eftersom "denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör" (Luk 16: 8) kommer vi alltid att hitta en pastoralteologisk professor som förklarar: "Om Paulus levde idag, är det ingen tvekan om att han skulle använda Internet och Facebook för att sprida sitt budskap !" Ok. Men är detta det viktigaste? Är evangeliet ännu ett "meddelande" att kommunicera på Twitter?

Den kristna missionen är egentligen inte en militant propaganda som de kinesiska kommunisterna påstod på 1950-talet eller en anti-intellektuell ideologi som Hedenius och andra i Sverige kallade den vid samma tid. Det är radikal skillnad mellan kristendom och ideologisk mission.

Att vända sig till Kristus, är att vända sig till Någon, inte ansluta sig till ett ideologiskt parti som ansluter sig till en doktrin, ett budskap som kan förstås. Men vi kan faktiskt aldrig helt förstå någon, även om det bara är en annan människa. Därför är inte det kristna ordet något som säger något om något annat -- det är inte världslig information. Det är att berätta för någon med någon. Det är ett samtal, där du namnges av den som berättar. Du kallas med ditt namn. Först senare kommer ord som förklarar eller imponerar, kanske med teologiska e ler filosofiska koncept.

Detta är en "Följ mig!" -- situation, inte en förklaring av vem du är eller vad du ska göra eller tänka eller veta vad som "står i Bibeln". Utan tvekan är detta anledningen till att prostituerade går in i Riket före fariséerna och de skriftlärda. De prostituerade hör "Följ mig!", medan de skriftlärda och kultiverade hör bara: "Det här är den lag som du måste följa". Lagen är nödvändig, men inte tillräcklig, den är inte det första, eftersom den är opersonlig. Men samtalet är personligt. Det är en levande omständighet som du inte kan fatta. Dagens messianister har problem här. De vill inordna Kristus under lagen, om än som fullkomningen av lagen, ungefär som en mer attraktiv sharia.

Vi kan dra slutsatsen att evangelisation inte kommunicerar meddelanden, som kallas "goda nyheter", men däremot ger en gemenskap med någon -- kommunion. Den kommunicerar inte något som ska prackas på andra eller tjatigt inbjuda andra till, men något ger kommunionens gemenskap. Kristus är inte ett varumärke som annonseras bland andra i konsumtionssamhället, t ex i form av häftiga rockevenemang eller mysiga retreater i lantlig miljö. Han är en person som kommer till oss med det oväntade, det okontrollerbara, något som är omöjligt att packetera . Det handlar inte om sola scriptura, bara ha Skriften, eller sola fide, bara ha tron, utan om mötet med det oväntade, hörandet av "Följ mig!"  När kinamissionären Samuel Pollard blev antastad av kineser och de ropade: "Bota alla sjuka här i stan, du som följer Kristus ! Visa oss nu !" så mötte han de människor som Gud älskar, bara i en fientlig version, vilket Pollard var klart medveten om och gick vidare med ett leende under glåporden.

Kristus är Gud - inte en profetisk person vilken som helst som motsätter sig samhällets värderingar, andra personers åsikter och har ett nytt befriande budskap. Han är den som finns här för alla som vänder sig till honom i sitt hjärta, han är inte bara djupt obegriplig utan också den som innehåller oss alla, utan undantag, som vänder sig till honom. 

Det är därför omvändelsen är själva missionen. Se serien "Jesus in China" på youtube -- det handlar huvudsakligen om personer som berättar om sin omvändelse. Genom att vända sig till Jesus vänder vi oss nödvändigtvis till alla andra människor, även de som inte "har öron att höra med". När du vänder sig till en konstnär, är du tvungen att vända sig till till hans verk. Lovprisning av Herren är lovprisning av universum som han skapat. Därför är Daniel 3:34-100 en viktig och älskad text för katoliken, en text som ofta inte finns med i protestantiska biblar, som om man tvekar inför Artistens verk. I omvändelsen möter vi Gud och hela universum med Honom, det är kristen tro. Som i katoliken Tolkiens verk är träden levande och skogarna magiska.

Mer specifikt, genom att vända sig till Honom vänder vi oss också till varandra som syndare. Vi sitter i samma båt och kan räddas på samma sätt. Tolstoy använder en bild: många som håller på att drunkna tar inte fast räddningsringarna som kastas till dem från båten. De tror att de flyter bra, de har det bra som de har det. Men kläderna blir allt tyngre av vattnet och de sjunker. Men det väsentliga är att vi naturligt vänder oss till dessa andra när vi vänder oss till Hans räddning.

Mose historia visar mycket om detta. Den berömda uppenbarelsen av Guds namn i Exodus 3, 14, är inte en del av en teologikurs som visar hur metafysiskt lyckat namnet "JAG ÄR" kan vara i olika sammanhang. Det är inte en privat extas. Det fungerar i ett uppdrag, ett livsuppdrag. "Då sade Mose till Gud: »När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: 'Edra fäders Gud har sänt mig till eder', och de fråga mig 'Vad är hans namn?', vad skall jag då svara dem?» Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder." Det är således omvändelsen hos Moses som visar vad Gud sänder till folk, inte ett koncept som inbjuder till flytande mystiska spekulationer. Han vänds till de andra genom mötet med Herren.   

Tecknet på att vi vänt oss till Gud och inte till någon teologi eller subjektiv dröm, är att denna omvandling innehåller uppdraget att de ge de fattigaste och mest olyckliga nådens rike, de för vilka livet är mestadels ett lidande. När Gud är en idol, den Gud som Nietzsche ville skulle vara död, är omvandlingen snarare en fascination, en energi som avleder, förflyttar, distraherar, ger ett avbrott i vardagen. Tyvärr är det just sådan tro som saluförs av kyrkor. Ta en paus i vardagen, kom till stillheten i kyrkan! Implicit: återvänd sedan till världens bekymmer.

När det handlar om en ideologi skiljer sig propagandan i tiden från tidpunkten för anslutningen: vi går från teori till praktik, och strävar efter att anpassa verkligheten till idealet -- många klosterregler gör detta. Eller vi förökar den lilla gruppen engagerade till ett stort antal -- väckelsernas demografiska dynamik. Vi strävar efter att införa vissa kriterier för behörighet -- vi håller kyrkotuktens uppsikt över irrlärorna, magisteriets auktoritet.

Men kristen mission är i grunden något helt annat. Det är inte tillväxt av en församling eller kyrka, det är inte pionjärromantik. Det är inte ett kunskapsprogram eller seminarium. Det är inte en sektbildning. Alla dessa aktiviteter handlar om att eliminera, absorbera, mångfaldiga. Om kyrkan beter så sig får vi genast ett utanför och ett innanför, som med alla ideologier. Folk utanför sekten är utanför, och detta utanför finns inne i oss. Folk och händelser utanför kyrkan är fortfarande inne i oss därinne i kyrkan, eftersom detta  "utanför kyrkan" fortfarande skapas av kyrkan själv, särskilt hos dess ledare, dess biskopar och präster. Varje expansion är först lyssning: att "lyssna på rörelsen", lyssna på väljarna, medlemmarna, gräsrötterna. När partiet/kyrkan kan annektera grupper växer det genom receptionen. Partiet kräver erövring, missionären exponerar Gud, för att finna de dolda som måste upptäckas och föras till fullkomlighet i församlingen.Följaktligen bör kristen och katolsk mission vara något annat: en universalitet genom omvändelsen, en konkret allmängiltighet i det egna livet. Medan den ideologiska universaliteten endast är en abstrakt universalitet, typ "arbetare i alla länder, förena er!" 

tisdag, juni 13, 2017

Den nyttiga skulden

"Katolik? Men varför håller ni på så mycket med skuld?"

Ja kanske för att folk har fullt av det i sina dagliga liv? Och försöker låtsas som det inte är något problem.

Katoliken är som musikkännaren på konsert -- inte bara den övernaturliga magiska skönheten är uppenbar, men även villkoren för den. De grova synderna är kanske inte så svåra att upptäcka. De är som när navigatorn i bilen väljer en helt annan ort som slutmål. Men när bara störande omvägar eller onödigt krångliga vägar väljs av vår GPS, får vi de veniala synderna. De missar inte slutmålet, den övernaturliga kärleken från Gud och till Gud, men är nog så försenande och egentligen onödiga. Och problemskapare i vardagen.

En god gammal kristen, en mennonit, gav mig följande perspektiv: Sluta inte uppskatta den inbyggda sensitiviteten som varnar oss för veniala synder. Den är ett tecken på vår djupt liggande vilja att inte uppehålla oss på områden som är fientliga mot God.

Det är en stor gåva att inte förlora känslan för synd och efterkommande skuld. Framför allt gäller detta de många underlåtelser som får vår GPS att köra knäppa vägar. Rätt många är de underlåtelser som vi tycker är försumbara: bristande uppriktighet i våra intentioner, bristande medkänsla, slöhet, otålighet, tysta negativa ömdömen om andra, likgiltighet för andras smärtor, smygande avund, bitterhet i det tysta, fasthållande av saker och egendomar,  avsaknad av tacksamhet, distraktioner och rastlöst beteende, sensuella frestelser som visserligen avvisas, men endast kraftlöst avvisas, bristande hjälpsamhet mot de som behöver oss, låg grad av hjärtlighet till de nära och kära eller kollegor på arbetet, fåfänga i sina många utformningar, instängda perspektiv "inifrån lådan"....
Att uppfatta dessa dissonanser hör till musiknjutarens kunskap. Den största musiken spelas för oss varje dag --- sfärernas musik, Gud som får allt att röra sig.