lördag, juli 23, 2016

Birgitta vårt stora helgon och Europas skyddspatron

"Modern talar: »Dotter, du bör ha fem invärtes ting och fem utvärtes. Du bör utvärtes ha en mun, som är ren från baktaleri; öron, som är stängda för fåfängligt tal; blygsamma ögon; händer, som är verksamma i det goda; du bör draga dig bort från världsligt umgänge. Du bör invärtes ha fem ting, nämligen: att älska Gud ivrigt; att åstunda honom visligen; att giva timliga ting med rättvis och riktig avsikt och på förståndigt sätt; att ödmjukt fly världen; samt att långmodigt och tåligt förbida mina löften.»" (Ur femte boken av Uppenbarelser)

Det är Birgitta-firande idag i den katolska världen. Det betonades i spanska mässan i förmiddags att hon inte bara är helgon och klostergrundare utan Europas skyddspatron ! Det är starkt !

lördag, juli 09, 2016

Ateisten

-- Jag har kommit fram till att jag är ateist, säger en vän som är uppvuxen i ett varmt frireligiöst hem.

-- Det är nog inget att komma fram till, svarar jag. Vi är alla ateister när vi vaknar på morgonen. Vi behöver alla lämna sfären "jag-mig-mitt" under förmiddagen och komma in i det som är större och verkligare. 

Vi får ett fint och långt samtal om Gud och om att vara utan Gud. Jag får tillfälle att citera Balthasar flera gånger, vilket alltid är så trevligt. Vi finner att ateisten tror på sinnenas vittnesbörd, med andra ord Gud i sin skapelse. Att ateisten inte lämnar "jag-sfären" och inte märker det större, det sannare, det godare. Många lever utan det. Adamsnaturen fungerar så. En instängning, en inbillning. Och att det finns goda skäl att be för dem alla. En del snubblar in i det större. Andra måste mer eller mindre mosas.