lördag, augusti 27, 2005

Det rena och klara Gudsordet: ho kan det fördraga?


Laestadius är underbar: när han ska ge exempel på att "om Guds ord predikas rent och klart i helgedomen, så har icke mången lust att komma dit, ty Guds ord, rent och klart predikat, låter i världens öron som hundskall" så citerar han Joh 6 där Jesus säger att han är i brödet och vinet kroppsligen - det mest katolska av alla Jesu ord! Och Laestadius har så rätt. Just den rena eukaristin är för många "ett hårt tal, ho kan det fördraga." (Se Laestadius Visitationstal i Arvidsjaur 1856)

Ignatius och myntslagen

Jag brukar illustrera livets slut med vänster handflata rakt upp och höger infallande med fingrarna mitt i den vänstra - en T-korsning med en väg uppåt och den andra nedåt. Ignatius av Antiokia har en alternativ bild: två myntslag i cirkulation i världen.(Brevet till magnesianerna). Man kan se de olika stämplarna tydligt: Jesus Kristus eller denna världens prins. Vilka mynt har du i börsen när du närmar dig pärleporten?


Franciskus tre grunder:


1 - du äger ingenting -- med lånad kropp rör du dig på lånad mark; allt du har är Hans, gåvor utan ände, tacksamhet utan uppehåll; detta tillstånd av fattigdom är universellt, det gäller alla, utgör även grund för synd och dom för alla som tror sig äga föremål eller tillstånd (t. ex. tfnn - trivsel, framgång, nytta och nöje) ;grundsituationen á la Franciskus

2 - du har en passion för en enda Person, världsalltets Herre, Jesus Kristus, du är inte kontemplativt likgiltig utan dynamiskt fäst vid Någon, utan att äga något är du kär i Gud, hans ord och sakrament, hans kropp; denna kärlek är nödvändig och behövd, viljemässig och intellektuell, individens riktadhet; grundintentionen á la Franciskus

3 - dessa två färgar av sig på sociala situationer, bildar samhälle, men kan inte sättas i centrum som viljeobjekt utan måste komma sig av 1 och 2, det blir i annat fall följande av bud eller regler, lagstiftning; äkta social samvaro uppstår som en frukt av fattigdom och kärlek till Herren; grundeffekten á la Franciskus

+ Peguy's hoppregel:

4) Hoppet räknar med att du har hela livet framför dig - hela evigheten. Genom Honom jobbar det temporära för det eviga i fattigdomen, kärleken och hoppet.


Från skapelse till himmel

Kroppar är fragila, cellerna faller isär hela tiden (skador, sjukdom, åldrande, död). Systemet har den egenskapen att falla isär och sluta fungera. Isärfallandet är en systemegenskap som inte i sig behöver finnas. I ett system av organiskt liv utan den egenskapen är kropparna stabila. Vi måste alltså medge, som de gamla skrifterna säger, att kroppar kan vara stadiga, utan isärfallande, utan att funktioner upphör. Kroppar på riktigt, inte endast en temporär och skör existens. Vårt liv med denna sköra biologi är ett försökshit för att kunna stå upp med en riktig kropp. Rätt tro, hopp och kärlek leder dit. Vi använder då på ett livsavgörande sätt mentala förmågor: vilja, intellekt, kärlek till Gud och natur men även till medresenärerna, människorna, i synnerhet helgonen och Maria.

Kronologiskt från skapelse till himlen: stabil-transgression-labil-transformation-stabil


Bön - vad är det?


Tänk så här: det naturliga programmet drar nedåt i tråkighet och ledsnad och måste distraheras med en serie trivselaktiviteter varje dag. Bön är en omkoppling, som vänder dig åt motsatt håll. Där väntar Jesus för att få fortsätta undervisningen i sanningsprogrammet. För du var långt ifrån klar med de olika kurserna där.