lördag, augusti 27, 2005

Det rena och klara Gudsordet: ho kan det fördraga?


Laestadius är underbar: när han ska ge exempel på att "om Guds ord predikas rent och klart i helgedomen, så har icke mången lust att komma dit, ty Guds ord, rent och klart predikat, låter i världens öron som hundskall" så citerar han Joh 6 där Jesus säger att han är i brödet och vinet kroppsligen - det mest katolska av alla Jesu ord! Och Laestadius har så rätt. Just den rena eukaristin är för många "ett hårt tal, ho kan det fördraga." (Se Laestadius Visitationstal i Arvidsjaur 1856)