tisdag, september 28, 2004

Stromata -- Clemens från Alexandria

Många elever undrar varför de inte kan bestämma sig och varför de förblir hedniskt skeptiska. Clemens från Alexandria har svaret, vilket han så ofta har:

Orsaker som leder till skepticism är två: Den ena är medvetandets föränderlighet hos människan. Medvetandets natur är att generera avvikelser, endera mellan människor eller mellan delar av människan själv. Den andra är diskrepansen hos tingen, avsedd att skapa skeptisk avvikelse från sanningen.

Till detta vill jag lägga: det är efter syndafallet som medvetandets natur är att generera avvikelser från sanningen. Det var liksom poängen i ormens argument.

tisdag, september 07, 2004

Variant av eugenik : preventivmedel

Insåg, när jag lyssnade till ett program om Margaret Sanger, att preventivmedel under 1910-talet och framgent är en del av eugenisk ideologi. Preventivmedel är alltså en teknik för rasbiologi och rashygien. Intressant ! Vi tycker inte om rasism i dagens Sverige. Men här har vi en laglig rasism - preventivmedel ! En rashygienisk teknik som det propageras för både här och där. Hmm....Det är nog detta en del unga kvinnor känner när de med blandade känslor stoppar i sig den senaste varianten av p-piller. Det är något tokigt i det hela. Ja, det är återgång till rashygien, vilka motiven än är.