söndag, februari 19, 2006

Ängslighet

Nathan Söderbloms far Jonas var född i Orsta, i närheten av Söderala. I Jon Olssons hem i Orsta samlades på 1840-talet de väckta och fromma till gemensam uppbyggelse. Den andliga atmosfär som härskade var den äldre pietistiska väckelsens: en stark känsla av syndens förskräcklighet, en rannsakan av det onda hjärtat. Detta onda hjärta fanns i alla människor världen över. Det kallades ofta "det gamla ormboet" och det var fullt av svek och illfundigheter.

När Tor Andrae skriver om detta i sin bok om Nathan Söderblom, påpekar han att talet om det gamla ormboet lätt kan urarta till ängslighet. Men välkommen till verkligheten Tor Andrae! Idag när den gamla islamismen allt fräckare sticker upp sin fräcka ideologi om jahili (orena och otrogna) och förklarar det demokratiska Europa för Dar-ul-Harb (fiendeland) skulle vi behöva Nathans farfar och hans pietistiska vänner. Ormboet är ett faktum.

Studera ormboet på följande bloggar:

http://michellemalkin.com/
http://www.littlegreenfootballs.com/weblog/
http://jihadwatch.org/
http://muttawa.blogspot.com/2006/01/cartoons-offense-level-raised.html
http://anglican.tk/
http://coxandforkum.com/

och en svensk:
http://basun.poluha.se

lördag, februari 11, 2006

Två former av kärlek

Många känner till CS Lewis fyrfaldiga analys av kärlek: storge, philia, eros och agape. Men det finns en mer fundamental indelning som inte förvirrar lika mycket: den hebreiska tudelningen mellan ahab - att med häftig andning begära - och chashaq - att förena sig med och bli ett med.

Enligt det hebreiska lexikonet som finns på nätet via den utmärkta Blue Letter Bible (http://www.blueletterbible.org/tmp_dir/words/2/1139662282-8679.html) handlar chashaq om att bygga en förening som innebär en helt annan enhet än den som ahab kan skapa. Ahab kan endast nå tillfällig tillfredsställelse, chashaq är gjort för evigheten.

Ett starkt ställe för chashaq är Jesaja 38:17 "I din kärlek räddade du min själ ifrån förintelsens grop, i det du kastade alla mina synder bakom din rygg."

Genom att använda GT's äldre och enklare indelning, faller både storges familjära vardagskärlek och eros begärande hetta inom ahab, medan philias får en lite annorlunda innebörd: den handlar inte om männens kamratskap utan snarare om äktenskapets förening. Och agape's kristna kärlek är en utveckling av chashaq genom vår Herres nyskapande.

onsdag, februari 08, 2006

Utvecklingslärans märkliga läsning av Descartes

Om det finns en yttervärld - vilket inte är säkert alls - så måste den vara en transient utsträckt själlös substans med ständiga lokala konfigurationer - menar Descartes i sin femte mediation.

Det märkliga är att utvecklingsläran på 1800-talet hakar på här. Man glömmer Descartes tvivel på att den över huvud taget existerar. Man glömmer att det är själens och Gud som är det enda verkliga. Istället tar man fasta på en ständig utsträckning som måste vara i ständig omformation. Alla arter är lokala konfigurationer. Tiden är trollspöt som låter allt möjligt konfigureras ur allt möjligt.

Märklig felläsning av Descartes där. Man fastnar för själlösheten, utsträckningen och konfigurationerna. Hmmm. Varför?

söndag, februari 05, 2006

Mänskliga rättigheter och äktenskapet

Ofta undrar elever varifrån äktenskapet kommer. Urgammalt tror vissa. Så är det inte. Det sitter ihop med den kristna tanken på mänskliga rättigheter.

Enklast är att gå till "Dignum est" från 1155. Påven Hadrianus IV skriver där tydligt att varje mänsklig person har unika egna rättigheter att ge sitt rationella samtycke till ett äktenskap. Det definieras som en av de mänskliga rättigheterna.

Och varifrån kommer då de mänskliga rättigheterna. Från kristna kanonister och teologer under skolastiken. Man tänker på Genesis och människan som Guds avbild. Man tänker på Johannes Damascenus som menar att den individuella personens förmåga till tänkande och självstyrning utgör grunden för jämlika rättigheter för individer - de mänskliga rättigheterna.

Mycket senare -- under upplysningens tidevarv -- degraderas dessa mänskliga rättigheter till rent politiska kontrakt. Men ursprunget är klart och måtte vi återvända till äktenskap som just en värdighet och rättighet till denna värdighet. Det behövs i vår tid !!