söndag, april 05, 2015

April 5 Uppståndelsens dag


Vad gör aposteln Johannes? Han springer till graven, snabbare än de andra ! Han levde sig genom hela påskens drama,  för han är mycket nära sin herre. Det förefaller märkligt att "de ännu inte förstod skriften". Ändå är det inte så inte förvånande att se okunskap -- på många sätt liknar det nutiden. Glad Påsk? Jaha, vad firar vi?

Guds planer är så olika mänskliga planer: Det händer att även de som befinner sig närmast Gud inte förstår och blir förvånade av händelserna. "Han såg och trodde." En tom grav -- eftersom alla problem nu är lösta? Det var inte så enkelt. Även i det värsta ögonblicket var Johannes nära sin herre. Anledningen förstår han inte, men kärleken hjälper hjärtat att öppna för seende. Det är denna intuition av kärlek som gör seende och tro. Uppståndelsen handlar om ett Rike som inte är av denna världen.  

Glädjen i påsken mognar genom trogen kärlek till Den som älskar oss. Uppståndelsen handlar om en vänskap som ingenting och ingen kan bryta. Är det möjligt? Världen tvivlar. Var kan man se något så gott?

Jag tror att livet lär denna kärleks omöjlighet -- endast Gud kan få oss att smaka den. Eller för den tänkande ateisten: det som får en sådan omöjlig kärlek att blomma, kan vi kalla Gud. Det är vittnesbördet denna dag.


Kolosserbrevet 3:1-4

Lev det nya livet

Ni fick liv igen när Kristus uppstod från döden. Rikta därför blicken mot glädjen och de rika skatterna i himlen, där Kristus sitter på hedersplatsen vid Guds högra sida.

Ha himlen i era tankar och använd inte er tid till att oroa er över saker och ting som hör jorden till, utan tänk på vad som ska komma.

Ni borde ha lika lite begär efter detta jordiska liv som en död människa har. Ert verkliga liv finns i himlen med Kristus och Gud.

Och när Kristus, som är vårt verkliga liv, kommer tillbaka, ska ni dela den härlighet som omger honom.


Joh 20: 1-9


Tidigt på söndagsmorgonen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala till graven och upptäckte att stenen var bortrullad från ingången.

Hon sprang då därifrån och letade reda på Petrus och den lärjunge som Jesus älskade och sa: De har tagit bort Herrens kropp från graven, och jag vet inte var de har lagt den.

3-4 Då rusade båda till graven för att se efter. Den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom dit först

och böjde sig och tittade in och såg linneduken ligga där, men han gick inte in.

Sedan kom Petrus och han gick in. Han lade också märke till linneduken som låg där,

medan den duk, som täckt Jesu huvud, var hoprullad i en rulle och låg för sig.

Sedan gick också den andre lärjungen in och såg och trodde att han uppstått -

för till dess hade de inte fattat att Skrifterna sa att Jesus skulle återvända till livet!

lördag, april 04, 2015

April 4 2015 Heliga lördagen


Min präst don Riccardo Bulloni sa en gång att denna dag, mellan långfredagen och påskdagen, var den kanske viktigaste i kyrkan. Det är nämligen allas dag. Yeshua går ner i helvetet för att hämta hem alla. Alla. Den franska radiostationen Radio L'Esperance kallar denna dag "Jour de plenitude". Alla får möta Gud och ta emot räddningen. Egentligen den största dagen i kyrkans festkalender. Tystnad råder, alla väntar, inget sägs, alla gömmer sig. Men Heren lever, han nedstiger till dödsriket för att rädda alla. Religionernas tid är över, nu är det Nya Förbundet i kraft. Alla är med.

För oss i Norden är det också likt en grå regnig dag då kylan än sitter i men under ytan pågår våren och mycket sker som ska ge nytt liv åt allt. Dessa dagar behövs och vi kan i stilla glädje stå ut med dem för att vi vet att Livet är på gång, liv för alla. Därför är skapelsemyten i Genesis 1 den givna texten för kyrkan.

På denna mest heliga natt och dag när Yeshua, vår Herre, övergår från döden till livet, kan vi tänka oss att kyrkan över hela jorden kallar alla sina barn att se med bönens ögon på Livet som kommer, ja är ett faktum redan nu. Sakramentet över alla sakrament: att alla får liv. Den Uppståndne kommer att bekräfta oss, ingen går förlorad. Det verkliga påskfirandet.

Genesis 1:1- 2:3

1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.  2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 
3Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. 
6Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!" 7 Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. 8 Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. 
9Gud sade: "Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats så att det torra blir synligt." Och det skedde så. 10 Gud kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. 11 Gud sade: "Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden." Och det skedde så. 12 Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. 13 Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen. 
14Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, 15 och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden." Och det skedde så. 16 Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. 17 Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, 18 till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. 19Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. 
20Gud sade: "Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden under himlavalvet." 21 Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. 22 Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna skall föröka sig på jorden." 23 Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen. 
24Gud sade: "Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag." Och det skedde så. 25Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. 
26Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!" 29 Och Gud sade: "Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda. 30 Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda." Och det skedde så. 31 Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. 
1Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. 2 På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. 3 Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.


Rom. 6: 1-11

1Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? 2 Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? 3Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. 9 Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. 10 Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. 11 Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. 

fredag, april 03, 2015

April 3 2015 Långfredag


Den största lärdomen Yeshua ger oss är den om himmelriket, om Guds rike. Det gäller alla passager i hans undervisning på jorden. Faderns rike är nära, säger han. Ja det är mitt ibland oss. Det är här. Långfredagens lidande är inget undantag. Det blir inte plötsligt dags att fördjupa sig i lidande och avrättning av vår Herre. Det är fortfarande Guds rike allt gäller. Han lider på väg dit liksom vi lider på vägen dit. Men redan på långfredagen anar vi den uppgående solen på påskdagens morgon, det nya livet som ges till oss. Utan förtjänst, utan arbete för det, som en gåva. Och vi blir tacksamma. Redan på långfredagen tacksamma.

Ofta är det en "frestelse" i form av lidande i våra egna liv som hindrar oss mest effektivt från att göra framsteg i tacksamheten för Guds rike. Om vi lider, hur ska vi då kunna vara glada över uppståndelsen? Faktum är att vi tenderar tro att lidande alltid måste undvikas, att tron ska se till att vi undviker lidande, att det heliga inte kan vara jobbigt. Och i en mening är det sant. Det heliga är det stora som skänks till oss varje andetag, vare sig vi lider eller inte. Men vi kan också kultivera denna glädje och tacksamhet.

Vi har alltid redan tillräckliga bevis på den oändliga kärlek Gud har till oss. Att vi finns till här, att vi fick födas till människa, att vi får liv ännu en dag -- oändlig medkänsla där hos Gud. Kan vi föreställa oss detta jag nyss sa, är det genom Helig Ande. En kärlek starkare än döden är långfredagens budskap och kan vi ta emot denna kärlek, tar vi emot dagen som är och känner in i hjärtat att det är en gåva i oändlig kärlek. Det är inte en kärlek som förhindrar dödsfall, eller tortyr, eller dödliga sjukdomar i förtidig ålder. Men kärleken kan helga lidandet, döden, kärleken kan genomsyra allt som sker.

Yeshua kan ibland låta oss veta om de lidanden som finns i Hans vånda på skärtorsdagsnatten. Den får oss att förstå att vi måste acceptera lidanden, inte som buddhister fly dem på olika sätt. Han ber oss att ha mod. Livsmod mitt bland motsatser, smärtor och kaos i den värld vi skapar åt oss. Att stanna hos honom tills vi har detta mod, finna frid i hans kärlek.


Heb. 4:14-16,

Jesus är vår överstepräst

14 Men Jesus, Guds Son och vår store överstepräst, har farit upp genom himlarna till Gud, och han kan hjälpa oss. Låt oss därför aldrig sluta upp med att tro på honom.

15 Han är en överstepräst som förstår våra svagheter, eftersom han har blivit frestad på samma sätt som vi, även om han inte en enda gång föll för frestelserna och syndade.

16 Låt oss därför frimodigt och utan rädsla gå ända fram till Guds tron och stanna där för att ta emot hans barmhärtighet och för att finna nåd och hjälp just när vi behöver det.


Heb. 5:7-9


Medan han var kvar här på jorden bad Kristus Gud under tårar och ångest att rädda honom från döden. Och Gud hörde hans bön på grund av hans fullständiga lydnad.

Fastän Jesus var Guds Son, måste han av egen erfarenhet lära sig att lyda, även om det innebar lidande.

Och därför att han inte gav upp utan bevisade sig vara fullkomlig, kan han ge evigt liv till alla dem som lyder honom.