söndag, oktober 27, 2013

Kan inte vara partisk


I dagen bibelläsningar står i Predikaren:  "Herren är en Gud som inte kan vara partisk." (35:12) och det är ett intressant påstående. Det stämmer endast om vi inte externaliserar Gud till en lagledare. Så har människor gjort i alla tider. Gud är på vår sida, eller Gud är med mig i detta känner jag. Gud är med vår kyrka mer än andras, vår tradition mer än andras, jajamen. Det går att bevisa...

Men när Gud flyttar in i ditt liv faller hela frågan om Gud är med oss eller inte, om vi utför Guds vilja eller inte. Hela denna religiösa värld där vi tolkar och utrönar Guds vilja för att i akt och mening utföra den, faller undan som en dimma upplöses i solen, den sanna sol som Kristus är - fint skildrad i påven Franciscos första encyklika Lumen fidei. Gud lever som denna sol i ditt liv och endast kärlek är för handen i alla manifestationer av tillstånd och handlingar. Du tar ansvar för allt som sker genom att låta Herren vara den opartiske Tvättaren av allt som inte är äkta.

2 kommentarer:

Stefan sa...

Det är fint det du skriver, men är det inte lite för konturlöst?

Om vi utför Guds vilja eller inte borde rimligtvis vara en av de viktigaste frågorna i varje kristens liv.

Lever man verkligen i Guds kärlek kan man givetvis göra "vad man vill" eftersom man i ett sådant tillstånd per definition inte gör något som inte är Gud vilja. Men för oss som inte har nått så långt krävs vissa regler och bestämda förhållningssätt.

Staffan Humlebo sa...

Bra fråga Stefan. Men just orden "lever man verkligen i...." visar att du inte medger att Kristus är i ditt liv redan. Hans död och uppståndelse ÄR det faktum att han lever i oss redan, tror jag. Han har redan givit dig Sig.

pax bonus
Staffan