torsdag, januari 04, 2018

Var bor du?

Dagens evangelium (4 januari) skildrar första mötet med de första efterföljarna där Han frågar: Vad söker ni? Och istället för ett trevligt teologiskt svar frågar de: Var bor du?

Två bra frågor. Folk vet i regel inte vad de söker. De kollar på nätet och på teve. Ingenting håller. Bättre svara med frågan: Var bor du? Eller: var är du?

Filosofen Louis Lavelle ser tillvaron för oss som ett intervall. En osäkerhet, en passage. Vi vill hem och omedvetet frågar vi: Var bor du? De svårigheter vi har är enligt Lavelle ett motstånd vi behöver för att mogna.

Tre former av verklighet möter oss, menar Lavelle, i detta intervall: de materiella tingen, tankarnas värld och det individuella medvetandet. Både tingen och idéerna separerar saker, liksom särar på det som är ett helt. Medvetandet däremot är ett med Gud som är själva det absoluta medvetandet.

Det är detta vårt individuella medvetande, atman som indierna säger, som ställer frågan: Var bor du? Vi kan det där med separation, nu vill vi hem till Honom. Och han svarar enkelt: Kom och se !

Inga kommentarer: